Mythical Beings

Mytiske vesener, fabelvesener. Fabelvesen, fabeldyr eller fabelfolk er dyr, fugler, menneskelignende eller andre vesen som hører hjemme i forskjellige mytiske virkeligheter, men som ikke finnes i den virkelige naturen.

De spiller en viktig rolle i fabler, sagn, eventyr, myter, litteratur, kunst, allegorier, grafiske figurer, symboler, våpenskjold og andre sammenhenger. I mange religioner har gudene trekk både fra dyr eller fugler og mennesker. Dette finner vi blant annet i den gamle egyptiske gudelære, hvor kroppen er menneskelig, hodet fra dyr eller fugl, og hodeplagget er det som symboliserer guddommen. Dette finner vi også igjen i gresk mytologi med kentaurer, Minotaurus og Medusa.

Bertuch-fabelwesen.JPG